Početak drugog ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Svečano otvaranje drugog ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ održano je danas u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Otvaranju Programa prisustvovali su rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski je rekao da je ovaj program čist futurizam jer će hiljadu polaznika, koliko je planirano da prođe obuku, moći da razmišlja u matrici Evropske unije i da razume procese u okvirima politike Evropske unije.

„Potrebne su tri komponente koje su preduslovi za uspeh, a to su ljudski resursi, dokumentacija i finansije i one prave razliku između uspešnih u približavanju Evropskoj uniji u odnosu na one koji su neuspešni. Pokrajinska administracija je podržala ovaj program kroz sufinansiranje projekata, a iz pretpristupnih fondova Evropske unije u Vojvodinu je došlo preko 100 miliona evra”, rekao je sekretar Bugarski.

Po rečima sekretara Bugarskog ovaj program treba da nas približi 21. veku jer se kroz sistemski pristup i argumentaciju planiraju procesi i njima upravlja, a po njegovom mišljenju Srbija će postati deo evropske porodice 2022. godine.

„Cilj ovog programa nije da vi postanete eksperti u pisanju projekata već da u okviru vašeg delokruga rada budete pokretač za prevođenje potreba vaše zajednice na jezik evropske administracije i na taj način obezbedite društveno-ekonomski napredak i bolje sutra svojoj zajednici”, istakao je Bugarski, i dodao da su pred nama velike stvari i da kao društvo možemo mnogo toga da uradimo, da sistemski naučimo da pristupimo rešavanju problema.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić je rekao da je ovo druga generacija polaznika programa I naglasio je da je namera bila da se podigne administrativni kapacitet lokalne samouprave, pokrajinske administracije i civilnog sektora da mogu da apliciraju za ona sredstva koja se nalaze u pretpristupnim fondovima Evropske unije.

On je istakao da se kroz ovaj program pravi društvo ujednačenih šansi i mogućnosti i koliko budemo kao zajednica uspešni u tome, tako ćemo i uspeti da realizujemo projekte.

Otvaranju programa prisustvovao je i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić koji je poželeo polaznicima ispred akademske zajednice istrajnosti i uspešan rad.

U okviru Programa biće održano 195 časova kroz šest radnih modula i to pravo i politika Evropske unije, regionalne razvojne politike i Evropske unija, upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata, osnovne smernice i principi programa EU, programi EU i evaluacija i implementacija projekata.

Realizacija drugog ciklusa Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji organizuje Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, uz podršku Pokrajinske vlade, trajaće do jula i pohađaće ga 30 polaznika iz pokrajinskih institucija, i sekretarijata, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva sa teritorije Vojvodine.