U subotu, 10. novembra 2018. godine, u okviru 5. ciklusa Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, održano je predavanje prvog gostujućeg predavača, Mladena Šimunca iz Republike Hrvatske.
Fond je uspostavio saradnju sa gospodinom Šimuncem u 3. ciklusu Specijalističkog programa 2017. godine, kada je polaznicima bio domaćin na studijskom putovanju u Republici Hrvatskoj. Nakon odlične saradnje na studijskom putovanju, gospodin Šimunac je i gostovao  kao predavač na temu “EU model upravljanja razvojem”.

Predavač je polaznicima 5. ciklusa preneo iskustva Republike Hrvatske u pretpristupnom procesu, sa kojim izazovima su se susretali, kao i iskustvo u pisanju EU projekata. Naglasio je polaznicima da je važno da prepoznaju značaj dostupnih bespovratnih EU sredstava kao i da teme projekata treba da imaju uticaja na zajednicu, a ne samo na njihove institucije