Predsednik Egereši i direktor Novikov predvode posetu Štajerskoj

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji, kao i obostranoj želji da se ekonomski, trgovinski kao i administrativni odnosi naše dve pokrajine unaprede, predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši i Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove predvode delegaciju vojvođanskih opština koje su iskazale interes za jačanjem saradnje. Ovoga puta, opštine Kanjiža, Bečej, Irig, Ruma i Žabalj će biti u prilici da svoje resurse predstave austrijskim partnerima.

“Izuzetno je važno da u vremenima ekonomskih izazova iskoristimo potencijal regionalne saradnje kao ekonomskog resursa. U proteklom periodu razvijali smo saradnju sa brojnim regijama na evropskom kontinentu i zato nikoga ne treba da čudi da pokrajina Vojvodina predvodi sa evropskim projektima kao i stranim investicijama. Tokom posete Gracu, fokusiraćemo se, takođe, na iniciranje projekata u oblastima kao što su iskorišćenje termalnih voda i banja u Bečeju, modernizacija komunalnog sistema sa akcentom na vodovod i kanalizaciju u Kanjiži i Žablju, dok će Ruma i Irig pokušati da iskoriste svoje potencijale u oblasti razvijanja industrijskih zona, turizma i poljoprivrede”, naveo je Novikov. Tokom posete Gracu, planirani su i susreti u Vladi pokrajine Štajerske i Privrednoj komori dok će predsednik Egereši razgovarati sa predsednikom parlamenta Štajerske o budućim inicijativama.