Predsednik Mirović obratio se na Godišnjoj konferenciji Asocijacije evropskih pograničnih regiona (AEBR)

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se danas učesnicima Godišnje konferencije Asocijacije evropskih pograničnih regiona (AEBR), istakavši da je regionalna saradnja od izuzetnog značaja, posebno u neizvesnom vremenu u kom se nalazi ceo svet, i da je ovo prilika da se konkretizuju novi modeli saradnje pograničnih regiona i na ovom i na drugim evropskim prostorima.
Ovogodišnja dvodnevna konferencija održava se u Skupštini Vojvodine pod nazivom „Nova rešenja za budućnost prekograničnih regiona“ sa više od 140 učesnika iz svih evropskih regiona.
„Blizina i naslonjenost pograničnih regiona jednih na druge, česta komplementarnost privrednih i drugih potencijala, obostrano prisustvo pripadnika nacionalnih manjina kao svojevrsnog mosta povezivanja, samo su deo faktora koji tu saradnju čine lakšom i efikasnijom“, izjavio je predsednik Mirović.
Predsednik Mirović podsetio je na to da je AP Vojvodina bila jedan od glavnih inicijatora osnivanja i institucionalizacije Regionalne saradnje Dunav–Kriš–Moriš–Tisa, koja uspešno funkcioniše već gotovo 25 godina i koja okuplja još sedam pograničnih županija iz Republike Mađarske i Republike Rumunije.
„Zajednički dokument o ovoj Regionalnoj saradnji, kao kvalitetnom primeru, jedan je od ukupno 46 sporazuma, protokola, memoranduma i drugih dokumenata koje je AP Vojvodina potpisala sa 36 regiona iz 17 zemalja širom sveta. Ovi podaci najbolje govore o našoj otvorenosti kako za saradnju pograničnih regiona, tako i za regionalnu saradnju u celini“, izjavio je predsednik Mirović.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor naveo je, kao dobar primer, saradnju između Srbije i Mađarske, u okviru koje je od 2007. do 2019. godine realizovan 71 projekat u vrednosti od 65 miliona evra.
„Nije to prevelik iznos, ali su veze, kontakti i saradnja ostvareni. Posebno je značajno to što je ova konferencija stavila mlade u fokus, jer sav naš napor ne znači ništa ako ne sačuvamo i zadržimo mlade ljude“, izjavio je Pastor.
Predsednik AEBR Karl-Hajnc Lamberc izjavio je AP Vojvodina već dugi niz godina spada u izrazito aktivne i uspešne regione kada je reč o prekograničnoj saradnji.
„Prekogranična saradnja je od posebnog značaja za koheziju na evropskom kontinentu i prioritetan je zadatak ukoliko želimo da postanemo jedinstveni. Kroz saradnju i dijalog, svi se moramo zalagati za zajedništvo“, istakao je Lamberc.
Uloga Asocijacije evropskih pograničnih regiona (AEBR), koja deluje kao osnovna platforma za promociju i savetovanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i evropskih kreatora politike o pitanjima vezanim za prekograničnu saradnju, jedina je organizacija u Evropi koja predstavlja pogranične regione. Ima 100 članica iz Evropske unije i susednih zemalja.
Asocijaciju su osnovali 1971. godine prvi pogranični regioni koji su započeli prekograničnu saradnju u Evropi posle Drugog svetskog rata, jačajući integraciju građana preko nacionalnih granica sa ciljem zastupanja njihovih zajedničkih interesa, unapređivanja saradnje između pograničnih regiona širom Evrope, isticanja njihove uloge i promovisanja razmene iskustava, informacija i rešenja.
Preuzeto sa sajta Pokrajinske vlade AP Vojvodine, https://www.vojvodina.gov.rs/