Predstavnici APV u Briselu posetili redakciju Euraktiv

Euractiv je dostupan u okviru 12 veb portala na 12 različitih jezika. Euractiv ističe podatak da mesečno imaju oko 2.4 miliona pregleda. Takođe, ovaj portal je aktivan i u Srbiji na stranici www.euractiv.rs.

Tokom posete, šef Kancelarije APV u Briselu, Srđan Mačkić je istakao važnost veće medijske prisutnosti Vojvodine, kao i tema od značaja za AP Vojvodinu. S tim u vezi razgovarano je o zajedničkim mogućnostima promocije AP Vojvodine u Evropi kroz Euractiv, a posebno među briselskim stručnim javnim mnenjem. Pored urednika i novinara, sa kojima su imali prilike da razgovaraju, domaćin našim predstavnicima u Briselu je bila g-đa Jana Zarić, direktorka za odnose sa javnošću.

Ovom posetom i potencijalnom budućom saradnjom AP Vojvodina dobija još jednog značajnog partnera na putu evropskih integracija, a pre svega daljeg ekonomskog razvoja.