Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u radnoj poseti Kovinu

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Milan Čežek, Nemanja Davidović i Zoran Pavić su u okviru rada na pomoći razvoju vojvođanskih opština bili u radnoj poseti Opštini Kovin i održali sastanak sa zamenikom predsednice Opštine Kovin Zoranom Nikolićem, koordinatorkom Grupe za lokalni ekonomski razvoj Slađanom Ćirkovački i pomoćnicom predsednice opštine za oblast društvenih delatnosti Oliverom Tanasijević.

Tema sastanka bili su aktuelni predlozi projekata sa kojima je Opština Kovin konkurisala u prethodnom periodu na pozive finansirane iz EU sredstava, kao i planovi za buduće projekte. U toku je implementacija projekta vezanog za inkluziju Roma u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U saradnji sa opštinom Rešicom i opštinom Nova Moldova, stručni tim opštine Kovin u prethodnom periodu neuspešno je konkurisao na program prekogranične saradnje Interreg IPA Rumunija-Srbija 2014-2020, sa projektima koji su uglavnom vezani za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije.

Predstavnici opštine su istakli kako su zainteresovani da ponovo prijave predlog projekta sa rumunskim partnerima, kao i da uspostave partnerstva sa organizacijama iz Mađarske radi prijave projektnog predloga na program Interreg IPA Mađarska- Srbija 2014-2020. Kao moguće teme nameću se smanjenje nezaposlenosti, vodosnabdevanje i istraživanje energetskih potencijala.