Prezentacija Fonda na Danima socijalnog preduzetništva

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a u organizaciji Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine – KASPEV, održani su dvodnevni Dani socijalnog preduzetništva. Na događaju, prisutni su imali priliku da se informišu o društvenom preduzetništvu, biznis inkubatorima, biznis modelu u socijalnom preduzetništvu kao i o mogućnostima finansiranja putem EU fondova.
Mogućnost finansiranja putem EU fondova predstavila je Jovana Rapajić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.