Promotivni/edukativni film u okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – MOS-Cross”

Promotivni/edukativni film u okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – MOS-Cross”