Prosvetni radnici iz Jagodine na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Čarna Zeljković i Tijana Krstić Maravić, održale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Gimnazije “Svetozar Marković” u Jagodini, u periodu od 11. do 13. maja 2016. godine. Obuka je održana u cilju usavršavanja nastavnog osoblja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.

Polaznici su tokom obuke imali prilike da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje nude evropski programi sa fokusom na oblast obrazovanja. Predstavljeni su programi i fondovi koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, pre svega obrazovnim instiucijama, sa posebnim akcentom na program Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i program Evropa za građane i građanke koji je otvoren za konkurisanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave.

Na praktičnom delu obuke, polaznici su se oprobali u osmišlјavanju osnovnih elemenata projekta, kroz analize pristupa logičkog okvira. Kao rezultat trodnevne obuke dobijene su četiri projektne ideje koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.