U svrhu podrške lokalnim samoupravama, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Milan Čežek, Jelena Tošković, Mina Radmilović Pjevac i Branislav Srdić posetili su opštinu Bela Crkva i sreli se sa predsednikom opštine Darkom Bogosavljevićem i njegovim saradnicima.

Bela Crkva pripada retkim opštinama koje su, iako nedovoljno razvijene, veoma aktivne u apliciranju kod fondova Evropske unije, i to s uspešnim, prihvaćenim projektima. Aktuelna su dva projekta u okviru prekogranične saradnje s Rumunijom: izgradnja pijace (ukupna vrednost 966.920 evra) i rekonstrukcija Doma kulture u mestu Kusić (vrednost je 187.788 evra). Gledano u budućnost, zaključak je da je potrebno raditi na oblastima ekologije i turizma, posebno na prečišćavanju vodotokova sedam jezera i njihovih priobalja. Uz to, Bela Crkva je od Vojske Srbije dobila na upravljanje 8,5 hektara zemlje na atraktivnoj lokaciji, odmah pored glavnog jezera i taj potez treba urediti uz pomoć projekata Evropske unije.