Regionalni poslovni forum, 25-27. septembar 2018.

Skupština evropskih regija i Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, Razvojnom agencijom Vojvodine i Evropskom mrežom preduzetnika, uz podršku Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, organizuju Regionalni poslovni forum od 25. do 27. septembra 2018. godine.

Učesnici foruma su regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije i/ili druge institucije koje pružaju podršku za razvoj malih i srednjih preduzeća i pobolјšanje ekonomske klime za poslovanje i nove investicije.

Regionalni poslovni forum vam nudi mogućnost da iznesete i predstavite vaš poslovni potencijal i ideje i da se povežete sa kompanijama i institucijama koje podržavaju razvoj poslovne klime i priliv novih investicija.

Međunarodni događaj pruža dodatnu podršku kompanijama da pronađu međunarodnog partnera. Učesnicima će biti ponuđena mogućnost zakazivanja i  održavanja B2B sastanaka s kompanijama i institucijama učesnicima foruma prema sopstvenim potrebama, a na osnovu informacija o registrovanim učesnicima.
Sektori koji će biti predstavlјeni su:

•    Polјoprivreda i prehrambena industrija
•    Metalo-prerađivačka industrija
•    Turizam

Platforma za organizaciju „jedan na jedan“ sastanaka je dostupna klikom na link http://rbf2018novisad.talkb2b.net/ i pruža mogućnost za promociju poslovne saradnje između regiona, uklјučujući sporazume o slobodnoj  trgovini i proizvodnji, udružene projekte tj. zajednička ulaganja i zajednički pristup trećim tržištima, kao i razmenu tehnologija i znanja i saradnju u projektima sa visokim stepenom konkurencije i inovacija, finansiranih od strane EU i drugih donatora.

Za dodatne informacije molimo posetite: rbf.vojvodina.gov.rs
ili kontaktirajte : rbf2018@skupstinavojvodine.gov.rs