Na poziv opštine Sremska Mitrovica, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Mina Radmilović i Andrija Aleksić su posetili grad i razgovarali o značaju evropskih fondova i mogućnostima finansiranja uspešnih projekata kroz fondove EU. Prisutnima se prvo obratio predsednik Skupštine grada, Aleksandar Prodanović, koji je predstavio aktuelne projekte grada i istakao neophodnost učešća grada i celokupnog sremskog okruga u EU projektima. Mina Radmilović je održala prezentaciju predstavnicima gradske uprave, kao i institucija, nevladinih organizacija i udruženja građana sa teritorije grada. Napravljena je retrospektiva prethodnih dešavanja, kao i planovi za budući razvoj institucija, opština i gradova uz pomoć evropskih sredstava.

Nužnost edukacije i potrebu za aktivnim učešćem prepoznali su predstavnici grada, javnih preduzeća, okolnih mesnih zajednica, škola i drugih udruženja, nakon čega je usledio i razgovor o budućoj saradnji grada Sremska Mitrovica i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine.