Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu na EU projektima

Na poziv čelnika Univerziteta u Novom Sadu, danas se Vidosava Enderić, direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, susrela sa prof. dr Dejanom Jakšićem, rektorom.
Pored predstavlјanja aktivnosti Fonda i EU projekata u kojima je Fond već učestvovao, na sastanku je bilo reči i o mogućnostima za saradnju u budućnosti.
Uz zajedničko organizovanje gostovanja priznatih intelektualaca i profesora, to će u budućnosti biti i osmišlјavanje zajedničkih projektnih ideja s kojima će se aplicirati pred fondovima Evropske unije.