Stope nezaposlenosti u EU NUTS 2 regionima u 2015.

Regionalne stope nezaposlenosti, na osnovu istraživanja koje se odnosi na radnu snagu Evropske unije, a koju je publikovao EUROSTAT, pokazuje da više od 60% EU NUTS 2 regiona je zabeležilo smanjenje stope nezaposlenosti za 0,5% tokom 2015. godine u poređenju sa 2014. godinom.

Regionalne stope nezaposlenosti su varirale širom 276 NUTS 2 regiona u EU-28 u 2015. godini, od kojih su najniže stope zabeležene u nemačkim regijama Frajburgu i Niderbajernu od 2,5%, Oberbajernu i Oberpfalcu od 2,7%, zatim sledi Prag u Češkoj Republici sa 2,8%. Sa druge strane, najviše stope nezaposlenosti su registrovane u Melili 34% i Andaluziji 31,5% u Španiji, Ditiki Makedoniji sa 30.7% u Grčkoj, Kanarskim ostrvima i Extremaduri u Španiji sa po 29.1%.

 

Od 274 regiona za koje su dostupni podaci, 60 je imalo stopu nezaposlenosti nižu od 4,7% ili manju tokom 2015. godine, što iznosi polovinu stope na nivou EU koja iznosi 9,4%. Među njima se nalazi dvadeset četiri regije iz Nemačke, dvadeset jedna iz Ujedinjenog Kraljevstva, pet iz Austrije, tri iz Češke Republike, po dve iz Belgije, Mađarske i Rumunije i jedna iz Italije. S druge strane, 29 regiona je imalo stopu nezaposlenosti od najmanje 18,8%, što je duplo više u odnosu na prosek EU, koje uključuju jedanaest regija iz Grčke, deset iz Španije i po četiri iz Francuske i Italije.

 

Tokom 2015. godine prosečna stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine u EU je iznosila 20,4%. Regionalne razlike u stopama nezaposlenosti su vrlo visoke. Najniže stope su zabeležene u nemačkim regijama, posebno u regijama Oberbajern (3.4%), Frajburgu (4.7%), Mitelfrankenu (5.2%), Vezeremsu (5.7%) and Karlsrue (5.8%), dok su najviše stope zabeležene u Ceuti (79.2%) i Melili (72.0%) u Španiji. U više od tri četvrtine EU regiona, stopa nezaposlenosti mladih je bila najmanje duplo viša u odnosu na ukupnu stopu nezaposlenosti.

 

Više informacija:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics_at_regional_level.