Unapređenje kapaciteta visokoškolskih ustanova za pripremu evropskih projekata

Na osnovu iskazane zainteresovanosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiran

Na osnovu iskazane zainteresovanosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio nastavnom i drugom osoblјu fakulteta koji su prepoznali ovaj način finansiranja kao priliku za unapređenje rada svoje institucije i uvođenje međunarodne dimenzije u svoj rad. Tokom obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Takođe, predstavlјeni su i Programi Zajednice koji će biti na raspolaganju aplikantima iz Srbije u narednom evropskom budžetskom periodu kao što su Erazmus za sve, Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke.

Informativni deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje u oblasti obrazovanja. Predstavlјeni su alati koji su se pokazali kao najuspešniji u razvijanju projektnih ideja kao što su analize problema i cilјeva kroz drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga.