U okviru programa Kreativna Evropa otvoreno je više konkursnih poziva na koje se mogu prijaviti ustanove i organizacije iz Srbije. Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska u Novom Sadu, pružaju pomoć u konkurisanju, organizuje programe obuke i konsultacije jedan-na-jedan.
Pogledajte otvorene konkurse: https://bit.ly/3TYSx3h i zakažite sastanak sa našim timom, putem mejl adrese kreativnaevropa@kultura.gov.rs !