U Briselu sa generalnim sekretarom Komiteta regija

U sedištu Komiteta regija u Briselu održan je sastanak predstavnika AP Vojvodine u Briselu sa Jiržijem Burianekom, generalnim sekretarom ove institucije koja okuplja predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti u Evropskoj uniji. Republika Srbija, kao zemlja kandidat koja pregovara o članstvu, ima status posmatrača, te je praćenje rada Komiteta omogućeno predstavnicima AP Vojvodine u Briselu.
Srđan Mačkić, šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, upoznao je generalnog sekretara sa aktivnostima koje pokrajinske institucije svakodnevno preduzimaju u cilju približavanja naše zemlje punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Između ostalog, obe strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, a posebno aktivnošću AP Vojvodine u okviru Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regija i Republike Srbije, čiji je domaćin bio i Novi Sad u oktobru 2017. godine.
Posebna pažnja posvećena je podizanju administrativnih kapaciteta u Vojvodini, odnosno u 45 lokalnih samouprava na teritoriji Pokrajine. Kao jedan od najpozitivnijih primera istaknut je Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa drugim pokrajinskim institucijama i fakultetima. Dogovoreno je da se u narednom periodu razmotre mogućnosti kako bi Komitet regija mogao da podrži ovaj dragocen specijalistički program kako bi se dodatno unapredio kvalitet obuke, odnosno olakšalo finansiranje ovog programa.
Jedna od tema bila je i dalja integracija AP Vojvodine u regionalnim okvirima, kroz različite formalne i neformalne mreže, a sve u cilju što boljeg povezivanja i pripreme za učešće u budućim legislativnim procedurama koje su u nadležnosti Komiteta regija.
Uz poruke dobre i još posvećenije saradnje u budućnosti, predviđen je i susret na najvišem nivou između predstavnika Pokrajinske vlade i Komiteta regija do kraja godine u Briselu.