Na poziv Opštine Kanjiža, predstavnici Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine održali su sastanak povodom aktuelnog poziva Programa prekogranične saradnje sa Mađarskom u prostorijama zgrade opštine.

Predstavnici institucija i pojedinci koji žele da se bave projektima koji se finansiraju iz EU fondova juče su dobili informacije o razlikama ovog u odnosu na prethodni poziv Programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, kao i poziv da, ukoliko za to postoji potreba, posete Fond petkom u vremenu od 10 do 13 časova, kada se održavaju «Otvrena vrata» posvećena detaljima projektne dokumentacije.