FRANCUSKI INSTITUT I FOND „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE O ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA

Direktor „Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je delegaciju Francuskog instituta u Srbiji koju je predvodio direktor Francuskog instituta Stanislas Pjere.
Direktor Pjere istakao je važnost prekogranične saradnje koju Republika Srbija kroz različite programe i projekte ostvaruje sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom kao članicama EU, što predstavlja bitan aspekt u napretku evropskih integracija naše zemlje. Na sastanku je takođe posebno naglašen dugoročni potencijal Novog Sada kao Evropske prestonice kulture za 2022. godinu, u realizaciji mnogobrojnih projekata i događaja u oblasti kulture koji će u predstojećim mesecima i godinama ostaviti značajnog traga u ovoj oblasti. Predstavljena su 2 značajna projekta koje će Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji u saradnji sa Fondom realizovati u narednom periodu. Prvi projekat „Studiranje u Francuskoj – posao u Srbiji“ ima za cilj da motiviše studente Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu za usavršavanje u Francuskoj kroz master programe, koje bi stipendirala Vlada Francuske, obezbeđujući im određena zaposlenja u odgovarajućim kompanijama u Srbiji, nakon njihovog povratka.
Drugi projekat, pod nazivom ”Eko-opština” ima za cilj podsticanje održivog urbanog razvoja opština u Srbiji kroz različite kategorije: upravljanje otpadom i vodama, povezivanje gradova i opština i energetska efikasnost. Učestvujući u ovom projektu, gradovi i opštine iz Srbije ostvariće mogućnost da predstave svoje projekte u okviru gorenavedenih kategorija i ostvare mogućnost za unapređenje svojih sredina kroz različite vidove podrške Vlade Francuske.
Tokom sastanka direktor Fonda predstavio je trenutne aktivnosti Fonda sa posebnim fokusom na podršku jedinicama lokalnih samouprava, a koje za cilj imaju planski doprinos boljem korišćenju lokalnih kapaciteta za apsorpciju sredstava putem eksternih izvora finansiranja. Sistemski pristup lokalu uključuje najznačajniji projekat Fonda u prethodnom periodu- mapiranje stanja i potencijala gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine, plansko jačanje administrativnih i instutucionalnih kapaciteta u cilju efikasnije uprave u službi građana, kao i pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz eksternih izvora finansiranja, kao njenog integralnog programskog dela. Prepoznat je i veliki napredak u razvoju IT sektora i akademske zajednice, sa fokusom na Novi Sad kao univerzitetskog i naučno-tehnološkog centra regiona.
Gorepomenute teme su prepoznate kao tačke zajedničke buduće saradnje, što će Fondu obezbediti značajnu podršku u sprovođenju planiranih ciljeva, a kada je reč o pospešivanju lokalnog i regionalnog razvoja AP Vojvodine.