Cilj – evropeizacija cele zemlje

Novi Sad, 10. mart – U Kancelariji za evropske poslove je danas održana obuka o pretpristupnim fondovima i regionalnoj saradnji za zainteresovane institucije iz Kragujevca.

Interes AP Vojvodine je da svoje znanje iz apliciranja kod pretpristupnih fondova Evropske unije prenese i drugim sredinama, sve u cilju evropeizacije cele naše zemlje. Igor Bajić, savetnik u KEP, je predstavio projekte na kojim se trenutno radi, a Andrija Aleksić, zadužen u KEP za evropske programe i prekograničnu saradnju, goste je upoznao sa programima koji će ove godine biti aktuelni, s posebnim akcentom na one u kojima Kragujevac može da učestvuje.