Šesti međunarodni partnerski sastanak „Evaluacija i formiranje mreže NVO u okviru ENSURE“

Projekat pod nazivom „Evropska mreža za koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima – ENSURE“, privodi se kraju u julu 2019. godine. Šesti međunarodni partnerski sastanak održan je od 5. do 7. juna u Slovenskoj Bistrici (Slovenija). Trodnevni događaj nosio je naziv „Evaluacija i pokretanje mreže NVO u okviru ENSURE“.

Prvog dana događaja (sreda, 05. jun) partneri su se sastali i razgovarali o svim međunarodnim događajima koji su održani u okviru projekta ENSURE, koji je počeo jula 2017. godine. Sastanak je održan u idiličnom pejzažu okruženim pohorjskim šumama, na planinskom vrhu Tri kralja.

Početni partnerski sastanak održan je u oktobru 2017. godine u Slovenskoj Bistrici, a sledio ga je sastanak pod nazivom „Nova perspektiva Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)“ održan u aprilu 2018. godine u Motovunu (Hrvatska), zatim junski sastanak pod nazivom „Participativna demokratija u strategijama lokalnog razvoja“, koji je održan u Madridu (Španija). Poslednji međunarodni događaj u 2018. godini nosio je naziv „Biti lokalan nasuprot biti evropski“ i održan je u oktobru u Pezaru, Italija. Peti projektni sastanak održan je ove godine u Volosu (Grčka) pod nazivom „Uticaj na mlade generacije“, a gorenavedni završni sastanak održan je u Slovenskoj Bistrici (Slovenija). Na kraju prvog dana, partneri su razgovarali o događajima organizovanim na lokalnom nivou koji su imali za cilj promociju projekata koje su sprovodili u svojim lokalnim sredinama tokom implementacije projekta, kao i o mogućnostima saradnje na budućim projektima. Brošura o projektu je takođe predstavljena kao jedan od rezultata projekta.

Ključni sastanak ovog 6. međunarodnog događaja je održan u četvrtak, 06. juna u Dvorcu Bistrica, gde se održala međunarodna konferencija pod nazivom „Izazovi EU i budućnost ruralnih regija polse 2020. godine“. Tokom uvodnog dela, poslanik u Evropskom parlamentu, Franc Bogovič predstavio je koncept „pametnog sela u Evropi“, a dr Franko Sote sa Univerziteta Marke, Italija, govorio je o ključnim i otvorenim problemima Zajedničke poljoprivredne politike posle 2020. godine.

Tokom drugog dela sastanka, održan je okrugli sto o glavnoj temi. Učesnici su bili, redom: Franc Bogovič, evropski poslanik; državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije mr Tanja Strniša; počasni profesor Univerziteta u Ljubljani i Bolonji dr Rudi Rizman; dr Dimitrios Antoniadis  sa Univerziteta u Tesaliji i predsednik Slovenačkog društva za ruralni razvoj Aleš Zidar. Govornici su naglasili da je selo kroz svoj viševekovni razvoj predstavljalo i da i dalje predstavlja jedan od ključnih segmenata zajedničkog evropskog razvoja. Međutim, zbog osećaja zapostavljenosti, evroskepticizam i dalje predstavlja jedan od izazova u seoskim sredinama, zbog čega će taj problem iziskivati posebnu pažnju u budućnosti. Nesumnjivo je da izazovi na polju ruralnog razvoja postoje, ali gde postoji volja postoji i rešenje.

Nakon okruglog stola, projektni partneri su uživali u turi kroz dvorac u Slovenskoj Bistrici i šetnji kroz centar grada. Tokom večere, predstavljeno im je lokalno folklorno-kulturno nasleđe.

Poslednjeg dana događaja, projektni partneri su se pridružili učenicima u Srednjoj školi Slovenska Bistrica, sa kojima su učestvovali u dve radionice – jednu radionicu koja je bila posvećena izazovima pred kojima se nalazi EU vodio je dr Rudi Rizman, a drugu posvećenu učešću građana u EU dr Malgoržata Vohovska.

U okviru ENSURE projekta, posebna pažnja posvećena je pitanju kako približiti Evropu i Evropsku uniju selu, odnosno pitanju sa kojim se izazovima suočava evropsko selo.

Projektni partneri, koji su doprineli projektu kroz produktivnu saradnju, su:

•    Regionalni informacioni centar (RIC) Slovenska Bistrica, Slovenija
•    Opština Trudovec, Bugarska
•    Lokalna akcijska grupa Središnja Istra, Hrvatska
•    Razvojna agencija Hranicke, Češka Republika
•    Univerzitet Tesalije, Grčka
•    Kulturno udruženje Kištarče, Mađarska
•    Udruženje Alesandro Bartola, Italija
•    Opština Ligatne, Letonija
•    Opština Kolašin, Crna Gora
•    Opština Lask, Polјska
•    Županijsko većе Albe, Rumunija
•    Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija
•    Federacija opština Madrida, Španija
•    Futuro Digitale, Italija.

Pratite nas na facebook.com/ensurenetwork da biste saznali više o događaju i o samom projektu!

Projekat se sprovodi kao deo programa Evropa za građanke i građane koji finansira EU.