“Jedan region – jedno tržište”, zajedničkim snagama zemalja Zapadnog Balkana do cilja

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u partnerstvu sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Regionalnim forumom mladih lidera regiona, Fondacijom Konrad Adenauer (KAS), Privrednom komorom Srbije (PKS) i Privrednom komorom Vojvodine (PKV), uz podršku Grada Novog Sada, 21. i  22. decembra 2022. godine u Novom Sadu bio je domaćin konferencije #JedanRegionJednoTržište – Korak ka zajedničkom tržištu EU.
Konferencija regionalnog značaja, sa više od sto učesnika iz Srbije i okruženja, okupila je pored mladih preduzetnika sa Zapadnog Balkana, koji svojim aktivnostima doprinose razvoju regionalnog tržišta i povećanju konkurentnosti regiona u evropskim okvirima, i donosioce odluka jedinica lokalnih samouprava ove regije, koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredeljeni da unaprede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. Lideri jedinica lokalnih samouprava i mladi preduzetnici imali su priliku da odgovore donosiocima odluka, kao i iskažu interesovanje za sprovođenje ključnih reformi koje će podržati naše nastojanje da se pridružimo Evropskoj uniji.
Teme ovogodišnje Konferencije obuhvatile su pitanja koja regionalne inicijative nameću, a sa idejom da se podstakne i inicira dijalog o izazovima, potencijalnim rešenjima i aktivnostima koje bi pomogle da se lokalne vlasti više angažuju u procesu pristupanja EU i bolje osposobe da apsorbuju sredstva EU usmerena na društveno-ekonomski razvoj, uz teme jačanja lokalnog obrazovnog sistema i digitalizacije na lokalnom nivou. Regionalna ekonomska integracija kao odgovor na globalna ekonomska kretanja treba da rezultira stvaranjem podsticajnog regiona koji će omogućiti sprovođenje regionalnih inicijativa i doprineti regionalnom prosperitetu. Brojne regionalne inicijative za formiranje jedinstvenog tržišta u regionu Zapadnog Balkana trebalo bi da deluju zajednički na ostvarivanju tog cilja, poručeno je sa ovogodišnje, sedme po redu konferencije „Jedan region – jedno tržište“. Podstaći dijalog o većem angažmanu lokalnih vlasti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i njihovom osposobljavanju da bolje apsorbuju evropska sredstva usmerena na društveno-ekonomski razvoj, poruka je direktora Fonda „Evropski poslovi“ Aleksandra Simurdića sa ovogodišnje konferencije. Direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Jakov Devčić istakao je da je jedinstveno tržište Zapadnog Balkana nužno kako bi ovaj region prosperirao. Uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija veoma je značajna ali im je potrebno pružiti podršku u upravljanju evropskim projektima, ocenila je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić poručio je da Grad podržava regionalne incijative jer doprinose rastu investicija i ekonomskom razvoju.