Terenska poseta Gourmet centru u Vrdniku

Polaznici 10. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ posetili su Gourmet  centar u Vrdniku kao primer dobre…