Globalni fond za inovacije

Program:Ostali programi Datum objavljivanja: 02.03.2023 Rok za podnošenje predloga projekta: 02.03.2024 LINK;

HORIZON-WIDERA

Program:HORIZONT 2020 Datum objavljivanja: 27.01.2022 Rok za podnošenje predloga projekta: 10.11.2023 LINK: