Održana je zatvarajuća konferencija u okviru projekta Herinfutur

Zatvarajuća konferencija projekta Herinfutur održana je u Segedinu, 26.04.2022. godine. Prisutnima se obratio Polner Erš, potpredsednik Županije Čongrad-Čanad i predstavio sve aktivnosti i rezultate projekta Mladi i nasleđe- tradicija i budućnost u prekograničnom regionu, koji je uprkos ograničenjima koje je donela epidemija korone uspešno sproveo sve predviđene aktivnosti. U okviru projekta su održane 4 dvodnevne radionice za srednjoškolce na temu materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, trodnevno studijsko putovanje za srednjoškolce, kao i niz okruglih stolova i jedna profesionalna konferencija namenjena stručnom kadru i široj javnosti. U okviru projekta je napravljena i mobilna aplikacija namenjena mladima u regionu kako bi se bliže upoznali sa kulturnim nasleđem u Južnobačkom okrugu i Čongrad-Čanad županiji. Na završnoj konferenciji prisutnima se ispred vodećeg partnera, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, obratio Miroslav Ilić, v.d. pomoćnika sekretara.
Partneri su izrazili zadovoljstvo uspešno završenim projektnom i saradnjom sa partnerima.