EU PROGRAMI

Srbija se javlja kao korisinica Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji je namenjen državama koje su u procesu pristupanja EU. Međutim, kao podrška sprovođenju internih politika EU, iz zajedničkog evropskog budžeta se finansiraju i Programi Evropske unije, koji su pored država članica EU, otvoreni i za druge zainteresovane države, među njima i Srbiju. Srbija trenutno ima mogućnost učešća u sledećim programima:


2014-2020 PROGRAMI TERITORIJALNE SARADNjE (INTEREG PROGRAMI)


2014-2020 PROGRAMI EVROPSKE UNIJE


2021-2027 PROGRAMI TERITORIJALNE SARADNjE (INTEREG PROGRAMI)


2021-2027 PROGRAMI EVROPSKE UNIJE