ЕУ ПРОГРАМИ

Србија се јавља као корисиница Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) који је намењен државама које су у процесу приступања ЕУ. Међутим, као подршка спровођењу интерних политика ЕУ, из заједничког европског буџета се финансирају и Програми Европске уније, који су поред држава чланица ЕУ, отворени и за друге заинтересоване државе, међу њима и Србију. Србија тренутно има могућност учешћа у следећим програмима:

2021-2027 ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ИПА – Инструмент за претприступну помоћ

2014-2020 ПРОГРАМИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ (ИНТЕРЕГ ПРОГРАМИ)

2014-2020 ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ