Jačanje saradnje civilnog sektora i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine nastavlja dosadašnju uspešnu saradnju sa organizacijama civilnog društva sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Još jedna u nizu obuka pod nazivom „Mogućnosti

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine nastavlja dosadašnju uspešnu saradnju sa organizacijama civilnog društva sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Još jedna u nizu obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je na zahtev udruženja Zeleni podijum 021 iz Novog Sada gde su članovi udruženja imali prilike da se bliže upoznaju sa procedurom za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz sredstava Evropske unije.

Fokus je bio na pripremi i analizi projektnih ideja iz oblasti zaštite životne sredine, edukacije stanovništva o značaju očuvanja životne sredine, kao i projektnim idejama usmerenim na rešavanjem problema divljih deponija u opštinama koje se nalaze u prekograničnim oblastima i problemima upravljanja otpadom.

kep571
Polaznici su se bliže upoznali sa aktuelnim fondovima i programima, kao i procedurama za konkurisanje kroz interaktivne radionice i predavanja. Cilj obuke je bio da se edukacijom članova udruženja unaprede kapaciteti civilnog sektora u oblasti zaštite životne sredine kao potencijalnih korisnika EU fondova kako bi se omogućilo efikasnije korišćenje evropskih sredstava na teritoriji AP Vojvodine. Polaznici su prošli trening za razvijanje određenih veština i znanja koji su neophodni za samostalnu pripremu predloga projekata u skladu sa pravilima koja propisuje Evropska unija. Stečena znanja treba da posluže za formiranje kvalitetnih partnerstava i projekata u cilju promovisanja i sprovođenja principa zaštite životne sredine u lokalnim sredinama.