Obuka „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu“

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je dvodnevnu obuku za apliciranje na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu koja je održana  2. i 3. marta 2020. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj na Andrevlju.

Obuci su prisustvovale ustanove i organizacijama iz Srbije koje planiraju da apliciraju na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Tokom obuke, obrađene su sledeće teme: Misija programa Kreativna Evropa i propozicije konkursa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti. Takođe, svaka institucija je predstavila svoju projektnu ideju. Polaznicima se najviše svideo interaktivni rad i što su imali priliku da, pre same predaje aplikacije, predstave svoje ideje i da o njima prodiskutuju.

Cilj same obuke je priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.