Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Fondaciji 2021 u Novom Sadu

Za članove Fondacije 2021, u Novom Sadu, u periodu od 1. do 3. jula 2020. godine, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine predstavile su polaznicima programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje.Teme obuke bile su kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.