Nebojša Drakulić o 7. ciklusu Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu o 7. ciklusu Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”