U Vladi AP Vojvodine održan sastanak u okviru prvog dela obuke „Kako do EU fondova za kulturu i medije u novom budžetskom periodu 2014-2020.“

U cilju jačanja pokrajinskih kapaciteta i intenziviranja saradnje, predstavnik Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Andrija Aleksić je 27. novembra 2013. godine u Vladi AP Vojvodine predstavio dosa

U cilju jačanja pokrajinskih kapaciteta i intenziviranja saradnje, predstavnik Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Andrija Aleksić je 27. novembra 2013. godine u Vladi AP Vojvodine predstavio dosadašnja iskustva i vidove buduće saradnje između pokrajinskih institucija sa aspekta EU fondova.

Na sastanku su izneta iskustva iz budžetskog perioda 2007-2013. i programa koji su bili dostupni ustanovama koje se bave kulturom i medijima i predstavljeni su novi programi koji će biti dostupni od 2014. godine. Istaknuto je da postoji veliki broj progama koji će biti dostupni, ali da je neophodna priprema za apliciranje i povezivanje institucija. Takođe predstavljeni su i primeri dobre prakse kako bi se prisutni upoznali sa tipom projekata koji se finansiraju iz sredstava koje Evropska unija usmerava na ovaj sektor, bilo da se radi o programima Zajednice ili prekograničnoj saradnji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, ustanova kulture sa teritorije grada i AP Vojvodine, zavoda za kulturu i medija.