Virtuelni i kulturni turizam (ViCTour)

Virtuelni i kulturni turizam (ViCTour)

Izvor finansiranja Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.
Partneri na projektu
  1. Vukovarsko-Srijemska Županija, Hrvatska
  2. Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Hrvatska
  3. Turistička organizacija Vojvodine, Srbija
  4. Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
  5. Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Srbija
Oblast projekta Turizam
Trajanje projekta 15. jun 2017 – 14. okt 2019
Opis projekta Opšti cilj:
Unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvojaSpecifični ciljevi:
(1) Razvoj atraktivne, dinamične i konkurentne turističke promocije u cilju podizanja atraktivnosti regija uz granicu

Očekivani rezultati:
(1) Prepoznatljiv identitet regiona

(2) Poboljšanje promocije turističke ponude

(3) Unapređeni kapaciteti turističkih organizacija i odabranih lokaliteta

(4) Povećana vidljivost turističke ponude u prekograničnom regionu

Glavne aktivnosti:
(1) Izrađeni marketinški planovi za oblasti Srijema/Srema

(2) Unapređene turističke ponude, korišćenje novih Informaciono-komunikacionih tehnologija i uvođenje sistemskih inovacija

(3) Edukacija za unapređenje kapaciteta turističkih operatera kroz primenu praktičnog znanja i razvoj novih veština

(4) Razvoj promotivnih mehanizama i uvođenje novih tehnologija na određenim turističkim lokacijama
(5) Upravljanje projektom

Ciljne grupe:
– lokalne vlasti – turistički odbori, opštinski odbor organizacije i muzeji

– sektorske agencije – putničke/turističke agencije

– preduzeća – smeštajni objekti, restorani; MSP u sektoru turizma

– javnost

Više informacija www.victour.org
Pogledajte sve vesti o projektu – Virtuelni i kulturni turizam (ViCTour)