Vojvodina deo “Evrope prilika”

Generalni sekretar Komiteta regiona, Jirži Burijanek nedavno je obavestio da je prihvaćena aplikacija AP Vojvodine i njenih partnera za učešće na 17. Evropskoj nedelјi regiona i gradova (ENRG) koja će biti održana od 7. do 10. oktobra 2019. godine u Briselu.
AP Vojvodina će biti, slično kao i prethodne godine, deo partnerstva pod nazivom „Evropa prilika“ (Europe of Opportunities) zajedno sa sledećim regionima: Alpski euroregion (Južni Tirol, Trentino, Tirol); Koruška (Austrija); Unija opština regiona Atika (Grčka); Veneto, Marke, Friuli Venecija Đulija (Italija); Norland (Norveška); Pomorski region, Kujavsko-pomorski region (Polјska); Buš du Ron, Marsej (Francuska); Grad Kastelјon i Kastilјa la Manča (Španija). Pogledati zvaničnu kartu partnerstva! Italijanska regija Veneto je ponovo vodeći partner.
Predviđeno je da AP Vojvodina bude predstavlјena kroz promociju Grada Novog Sada, Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu, odnosno politika koje se u tom kontekstu sprovode. Prezentacija će biti održana 8. oktobra 2019. u poslepodnevnim časovima u sedištu Komiteta regiona u Briselu. Tokom Evropske nedelјe regiona i gradova, u radnoj poseti Briselu boraviće i delegacija AP Vojvodine na najvišem nivou, te će ova prilika biti iskorišćena za dalјu promociju pokrajine i produblјivanje odnosa sa drugim evropskim regionima.
Razgovori među regionima i gradovima u cilјu formiranja ovog partnerstva, započeti su još početkom godine, a Kancelarija AP Vojvodine u Briselu bila je domaćin jednog od sastanaka, gde su se u prostorijama Misije Republike Srbije pri EU u Briselu okupili predstavnici više od deset regiona i gradova iz cele Evrope.