Vojvodina u trci za sredstva Evropskih fondova namenjenih obnovi vodnih resursa

Kancelarija za evropske poslove zajedno sa predstavnicima JP “Vode Vojvodine” u Lilu, Francuska, učestvuje na sastancima povodom iniciranja projekta „Waterways Forward” vezanog za upravljanje kanalskim mrežama širom Evrope.

Kao što je poznato, Vojvodina ima preko 500 km kanalske mreže koja predstavlja veliki ekonomski potencijal, a koja se u prošlosti zbog nedostataka sredstava i verovatno drugih razloga, ograničeno održavala. I zato smo upravo i ovde kako bi sa partnerima iz Holandije, Belgije, Nemačke, Norveške, Finske, Britanije, Irske, Francuske i Španije aplicirali kod evropskih fondova sa ovim projektom vrednim preko 3 miliona evra. Naš interes je da poboljšamo upravljanje kanalskom mrežom, da kreiramo strateški razvojne dokumente, da izradimo nove prostorne planove, i da pokrenemo značajniju obnovu ovog resursa. Posebno je važno da se i na nivou udruženih opština kroz koje prolaze kanalske mreže kreiraju razvojni projekti, da se privuku nove investicije, da se da šansa partnerstvu privatnog i javnog sektora i da se uspostavi praksa konstantnog kreiranja novih projekata kojima bi se unapređivao deo po deo kanalske mreže jer ni jedan projekat ne može da bude dovoljno veliki da bi odmah obnovio sve. Verujem da kanalska mreža i šire gledano, efikasno upravljanje vodnim resursima predstavljaju velike resurse da unapredimo poljoprivredu, vodni transport, da kreiramo nove turističke sadržaje i time povećamo zaposlenost i ekonomsku održivost života u malim sredinama širom zemlje, izjavio je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.