«Dvadeset godina u Briselu – izazovi i šanse» gosta Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine

Dugogodišnji šef stalnog predstavništva regije i grada Štokholma u Briselu, Tomas Fris-Konst, održao je veoma posećenu prezentaciju o svojim iskustvima u «prestonici Evrope», u organizaciji Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine.

Predstavnike brojnih vojvođanskih opština, pokrajinskih sekretarijata, gradskih preduzeća, Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Novom Sadu najviše je zanimalo kako se razvija međusobna saradnja više od 300 regionalnih predstavništava, koliko ih je danas u Briselu, i kako Vojvodina može da se pridruži grupi onih uspešnih i poznatih.