Dunavski festival u Ulmu

Novi Sad, 3. jul – Od 4. do 13. jula, u Ulmu, pokrajina Baden-Virtemberg, Nemačka, ponovo se održava međunarodni Dunavski festival 2008. pod pokroviteljstvom predsednika Vlade pokrajine Baden Virtemberg, gospodina Gintera Etingera. Uz značajnu podršku Dunavskog biroa, predstavnici Kancelarije za evropske poslove, kao i drugi predstavnici Izvršnog veća biće prisutni na ovom događaju.

– Vojvodina želi da bude aktivan i pouzdan partner regijama iz našeg okruženja. Dunav je reka koja je vekovima spajala i okupljala narode na našem kontinetnu. Želimo da u budućnosti Dunav postane reka koja će spajati, a ne razdvajati. Tokom skupa u Nemačkoj, predstavićemo svoje potencijale, posebno iz oblasti nauke, turizma, kulture i projekte sa kojima ćemo aplicirati kod pretpristupnih fondova Evropske unije. Takođe, na skupu će zvanično biti otvorena Evropska dunavska akademija koja predstavlja novu platformu saradnje u oblasti nauke, kulture i komunikacije u Dunavskoj regiji, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.