U okviru projekta Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija održana su tri Info dana u Somboru, Senti i Novom Sadu. Teme kojima su se poslenici kulture bavili bile su prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na trenutno aktuelan poziv za evropske projekte saradnje, konkursne procedure, kao i ideje i koncepte projekata.

Ovogodišnji konkurs za evropske projekte saradnje je otvoren još oko mesec dana, te je ovo bio pravi trenutrak za razjašnjenje eventualnih nedoumica.

Evropski projekti saradnje su prilika da se ostvare dodatna finansijska sredstva za realizaciju ideja, za povezivanje s ključnim akterima međunarodne scene i za izgradnju kredibiliteta organizacija iz oblasti kulture na međunarodnom planu. Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano više desetina evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko 100 ustanova i organizacija iz Srbije.