Nova oblast saradnje sa Švedskom

Na osnovu saradnje sa partnerima iz Švedske, u Kancelariji za evropske poslove boravili su predstavnici firme «Komtek», Ulf Brauer i Tina Erikson. Komtek se bavi obrazovanjem dece za korišćenje novih tehnologija, ali i prekvalifikacijom odraslih u tehničkoj sferi, i osnovao ju je grad Helsinborg.

Izazovi sa kojima nas suočava svetska ekonomska kriza primoravaju nas da i u «ozbiljnim godinama» učimo i obučavamo se za nove oblasti saznanja, a Švedska je država koja je čitavoj Evropskoj uniji pokazala važnost neformalnog obrazovanja. Kroz saradnju sa partnerima iz Švedske, posle uspešno organizovanih obuka penzionera i nezaposlenih osoba, kao i dece za rad na računaru i osnovnog poznavanja engleskog jezika, verujem da ćemo i u ovoj tehničkoj sferi uspeti da realizujemo svojevrsnu obuku, rekao je Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove, na sastanku sa gostima iz Švedske