Obilazak vodotoka Jegričke na kome su izvršeni radovi izmuljivanja

Članovi projektnog tima projekta eWAM iz JVP ’’Vode Vojvodine’’, Fonda ’’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i ATI-VIZIG iz Mađarske, u okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predeli

Članovi projektnog tima projekta eWAM iz JVP ’’Vode Vojvodine’’, Fonda ’’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i ATI-VIZIG iz Mađarske, u okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima’’ ref. broj HUSRB/1203/121/237 koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, dana 14.03.2014. godine, obišli su teren na kome je realizovano 70% radova na izmuljivanju i otklanjanju viška vegetacije u Parku prirode Jegrička kod Siriga.

Teren su sa projektnim partnerima obišli i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Opštine Temerin i Mesne zajednice Sirig, članovi Udruženja za rekreativni ribolov ’’Karaš’’ iz Temerina, članovi lovačkog i planinarskog društva iz Siriga. Kako su najveći problemi oko protoka vode, nagomilanog mulja i vodene vegetacije bili upravo u ovom delu vodotoka Jegričke, korisnici ovog prostora – lokalna samouprava Temerin, mesna zajednica Sirig i brojna udruženja građana, putem svojih predstavnika izrazili su veliko zadovoljstvo promenom u konfiguraciji terena nakon izvršenih radova i ostvarenim rezultatima projekta eWAM.

Svi pomenuti stejkholderi (zainteresovane strane) spremni su da pruže podršku na daljem uređenju priobalja nakon završetka razastiranja mulja. Dogovoreno je da se do kraja godine realizuju aktivnosti na postavljanju ribolovnih mesta, mobilijara i pošumljavanju. Prisutni su sa posebnom pažnjom propratili vraćanje barskih kornjača u vodotok Jegričke, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta, koje su izvađene zajedno sa muljem iz korita ove reke, a do vraćanja sačuvane u prihvatnom centru za životinje u Zoološkom vrtu na Paliću.