Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u okviru Radne prakse studenata Ekonomskog fakulteta

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je za drugu grupu studenata Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, sa Studijskog programa za evropsku i međunarodnu ekonomiju i biznis, koji su tokom prethodnog meseca imali praksu u Fondu „Evropski poslovi“ APV.

Predstavnice Fonda održale su trodnevnu obuku u prostorijama Privredne Komore Vojvodine, gde su nakon teorijskog uvoda, koji je bio i deo radne prakse studenata, a ticao se pretpristupnih fondova dostupnih Republici Srbiji, programa prekogranične saradnje, transnacionalnih programa, kao i drugih programa Evropske unije (poput Erazmus+ programa), akcenat stavile na praktične veštine pisanja predloga projekta kojim bi se moglo aplicirati za bespovratna sredstva. Korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice definisani su opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, indikatori i izvori verifikacije, kao i pretpostavke i rizici predloga projekta. Poslednji dan su se studenti upoznali sa budžetiranjem aktivnosti, što su kroz vežbu i praktično savladali. Po završetku obuke polaznicima su dodeljeni sertifikati.