Održana edukativna radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”, u Temerinu, 15. marta, održana je druga po redu edukativna radionica ovaj put namenjena poljoprivrednicima i svim akterima iz opštine Temerin i Vrbas koji svojim delovanjem mogu da doprinesu poboljšanju kvaliteta vodnih tela.

Na radionici su se predstavile glavne projektne aktivnosti, mogućnosti odvodnjavanja i navodnjavanja kao i kvalitet vode Jegričke budući da će se veći deo aktivnosti projekta realizovati na teritoriji opštine Temerin i Vrbas. Na koji način poljoprivrednici mogu da utiču na sprečavanje zagađenja vode i poboljšanje kvaliteta vode Jegričke takođe je bila jedna od tema radionice.

Skup su otvorili član Opštinskog veća za investicije opštine Temerin Ivana Mitrović, pomoćnik direktora za evropsku saradnju iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Gabriela Has i pomoćnik direktora za razvoj JVP “Vode Vojvodine” Aleksandar Kocan.  Jasminka Gajer iz JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad i Tijana Krstić Maravić iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine svim prisutnima predstavile su glavne aktivnosti projekta, dok je Mina Jakovljević iz JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad predstavila Jegričku kao deo sistema OKM – HS DTD u ulozi kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje.

O kvalitetu vode Jegričke na osnovu hidrobiloških i fizičko-hemijskih parametara, govorila je Sonja Pogrmić, sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dok je sve prisutne na kraju pozdravila i direktorka Turističke organizacije opštine Temerin Tamara Šite naglašavajući važnost ovog projekta za opštinu Temerin kada je reč o njenim turističkim potencijalima.

Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Direkcija za vodoprivredu za područje Donja Tisa (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat koji sufinansira Evropska unija kroz Intereg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, počeo je sa realizacijom 1. oktobra 2017. godine i trajaće do 30. septembra 2019. godine.

 

Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad. Tokom realizacije projekta radiće se na revitalizaciji reke Jegrička i glavnog kanala Kurca u Mađarskoj; biće izvršene hidrobiološke analize kvaliteta vode i mulja Jegričke i glavnog kanala Kurca na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja u skladu sa Članom 8. Okvirne direktive o vodama; razmeniće se iskustvo između srpskih i mađarskih partnera u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode; izgradiće se odgovarajuća staza pored reke u Parku prirode Jegrička; izradiće se studija o Parku prirode Jegrička o uticaju podzemnih i površinskih voda i razviće s zajednička baza podataka kao osnova za razmenu iskustava i buduću saradnju.