U okviru informativne kampanje za Programe prekogranične saradnje, održan je informativni seminar Kancelarije za evropske poslove u Rumi. Opština Ruma je obuhvaćena prekograničnom saradnjom Srbija-Mađarska, kao i programima koji treba da počnu: Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska, Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, SEE (Program jugoistočne Evrope) i Jadranskom programu sa Italijom.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, organizacija iz oblasti privrede, obrazovanja, turizma, kulture, sporta, kao i nevladinih organizacija sa teritorija okruga obuhvaćenih prekograničnim programima. Prisutnima su se obratili predstavnici Kancelarije za evropske poslove Sanja Čuturilov, Andrija Aleksić i Igor Bajić i predstavili programe prekogranične saradnje koji ce biti dostupni našoj zemlji tokom ove godine, kao i o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa akcentom na vizne olakšice i zoni slobodne trgovine koja će se vremenom uspostaviti. Najviše direktnih pitanja bilo je u vezi s novim pravilima prilikom apliciranja kada su u pitanju programi prekogranične saradnje, avansnog finansiranja projekata, stope kofinansiranja, mogućnosti pronalaženja partnera….