Održana trodnevna obuka u Sremskoj Mitrovici za pripremu evropskih projekata

Na zahtev grada Sremska Mitrovica, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac, Čarna Zeljković i Tijana Krstić Maravić održale su trodnevnu obuku u periodu od 16. do 18. novembra 2016. godine pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približile predstavnicima lokalne samouprave i javnih preduzeća koji su bili prisutni kao polaznici obuke.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže informišu o novinama u okviru drugog ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji će funkcionisati u okviru tekuće sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije od 2014. do 2020. godine, sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini.  Pored Instrumenta za pretpristupnu pomoć, polaznici su se upoznali i sa većim brojem internih programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, a u kojima Srbija ima pravo učešća sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju Intereg IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske u okviru kog je trenutno otvoren Drugi poziv za podnošenje predloga projekata.

Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.