Одржана тродневна обука у Сремској Митровици за припрему европских пројеката

На захтев града Сремска Митровица, представнице Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Мина Радмиловић Пјевац, Чарна Зељковић и Тијана Крстић Маравић одржале су тродневну обуку у периоду од 16. до 18. новембра 2016. године под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ како би тематику пројектног финансирања приближиле представницима локалне самоуправе и јавних предузећа који су били присутни као полазници обуке.

Током обуке полазници су имали прилику да се ближе информишу о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) који ће функционисати у оквиру текуће седмогодишње финансијске перспективе Европске уније од 2014. до 2020. године, са посебним освртом на програме прекограничне сарадње доступне институцијама у АП Војводини. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем интерних програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а у којима Србија има право учешћа са статусом кандидата за чланство у Европској унији. Посебна пажња је посвећена представљању Интерег ИПА програма прекограничне сарадње између Србије и Мађарске у оквиру ког је тренутно отворен Други позив за подношење предлога пројеката.

Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. По завршетку обуке, полазницима су уручени сертификати о успешно завршеној обуци.