Održan sastanak koordinacione grupe za korišćenje EU fondova

U organizaciji Fonda ’’Evropski poslovi’’AP Vojvodine održan je četvrti po redu sastanak koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova. Predstavnici koordinacione grupe su na sastanku upoznati sa novim pozivom „EXCHANGE 4“, koji je izazvao veliku zainteresovanost među prisutnima i brojna pitanja. Program Exchange 4 je neodvojivi deo tekućeg procesa Evropske unije sa fokusom na unapređenje lokalne samouprave, u cilju podsticanja lokalnog razvoja, zajedno sa jačanjem Stalne konferencije gradova i opština u pružanju usluga, informacija i instrumenata kojim bi se pomoglo opštinama u ovim naporima.

Ovaj program će unaprediti administrativne kapacitete i povećati efikasnost pružanja usluga jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima Strategije reforme državne uprave, specifičnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim politikama i praksom EU. Pored toga, predstavljen je i otvoren poziv u okviru programa CIP Eco-Innovation u kom institucije iz Srbije imaju pravo učešća. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština, pokrajinskih sekretarijata, akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, javnih preduzeća, Univerziteta u Novom Sadu i drugih relevantnih institucija.