Pajtić obišao radove na čišćenju Jegričke: Vojvodina lider u privlačenju sredstva iz EU fondova

(Sirig , 31. oktobar 2013.)

Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić obišao je teren između Zmajeva i Siriga, u opštini Temerin, gde su u toku radovi na čišćenju Jegričke. Čišćenje više od šest kilometara ove reke realizuje se u okviru IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, kroz projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima”. Do sada je izmuljen 1,5 kilometar, a planirano je da radovi budi završeni do aprila naredne godine. Radovi na čišćenju reke koštaće 185.215 evra.

Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić obišao je teren između Zmajeva i Siriga, u opštini Temerin, gde su u toku radovi na čišćenju Jegričke. Čišćenje više od šest kilometara ove reke realizuje se u okviru IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, kroz projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima”. Do sada je izmuljen 1,5 kilometar, a planirano je da radovi budi završeni do aprila naredne godine. Radovi na čišćenju reke koštaće 185.215 evra.

„Izmuljavanje ovog dela Jegričke, jedine autohtone vojvođanske reke, koja izvire i uliva se na teritoriji pokrajine, nije rađeno više od 30 godina“, naveo je premijer pokrajinske Vlade po obilasku terena i dodao da će izmuljavanje Jegričke doprineti poboljšanju protoka i kvaliteta vode, ali i očuvanju biljnog i životinjskog sveta. Budući da se čišćenje korita Jegričke radi u okviru IPA projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom, Pajtić je podsetio da je Vojvodina postigla izvanredne rezultate kada je u pitanju korišćenje sredstva Evropske unije, kroz fondove prekogranične saradnje.

„Od 2009. godine do danas, privučeno je 104,5 miliona evra iz IPA programa prekogranične saradnje“, naveo je Pajtić dodavši da se oko 87 odsto prekograničnih projekata, koji su odobreni za Srbiju, realizuje u Vojvodini. Za pet godina, u Vojvodini je realizovan 281 prekogranični projekat, a Pokrajina će, prema Pajtićevim rečima, i ubuduće nastaviti „ofanzivno da koristi sredstva iz EU fondova“. Pajtić je dodao da je veliki broj prekograničnih projekata realizovan zahvaljujući osposobljenoj administraciji na pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i zbog toga što je Pokrajina obezbedila participaciju kroz finansiranje odnosno predfinasiranje IPA projekata, jer aplikanti na konkursima moraju da učestvuju sa 15 odsto sredstava. „Preko Razvojnog fonda Vojvodine obezbedili smo sredstva za subjekte u Vojvodini koji će ubuduće konkurisati za prekogranične programe, ali istovremeno dajemo podršku i drugima da budu uspešni u privlačenju evropskih sredstava, kao što smo mi uspešni“, naveo je Pajtić dodavši da vojvođanski Fond „Evropski poslovi“, organizuje obuku i daje logističku podršku opštinama u drugim delovima Srbije da se osposobe da privuku evropska sredstva. Mirko Adzić, v.d. direktora JVP „Vode Vojvodine“, istakao je da je čišćenje Jegričke treći po redu projekat iz IPA programa prekogranične saradnje u kojem učestvuju „Vode Vojvodine“. Cilj zajedničkog projekata sa vodoprivrednim preduzećem iz Segedina jeste povezivanje nadležnih institucija u Vojvodini i južnoj Mađarskoj koje su zadužene za prevenciju poplava i izlivanje rečnih tokova.