Пајтић обишао радове на чишћењу Јегричке: Војводина лидер у привлачењу средства из ЕУ фондова

(Сириг , 31. октобар 2013.)

Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић обишао је терен између Змајева и Сирига, у општини Темерин, где су у току радови на чишћењу Јегричке. Чишћење више од шест километара ове реке реализује се у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском, кроз пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“. До сада је измуљен 1,5 километар, а планирано је да радови буди завршени до априла наредне године. Радови на чишћењу реке коштаће 185.215 евра.

„Измуљавање овог дела Јегричке, једине аутохтоне војвођанске реке, која извире и улива се на територији покрајине, није рађено више од 30 година“, навео је премијер покрајинске Владе по обиласку терена и додао да ће измуљавање Јегричке допринети побољшању протока и квалитета воде, али и очувању биљног и животињског света. Будући да се чишћење корита Јегричке ради у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње са Мађарском, Пајтић је подсетио да је Војводина постигла изванредне резултате када је у питању коришћење средства Европске уније, кроз фондове прекограничне сарадње.

„Од 2009. године до данас, привучено је 104,5 милиона евра из ИПА програма прекограничне сарадње“, навео је Пајтић додавши да се око 87 одсто прекограничних пројеката, који су одобрени за Србију, реализује у Војводини. За пет година, у Војводини је реализован 281 прекогранични пројекат, а Покрајина ће, према Пајтићевим речима, и убудуће наставити „офанзивно да користи средства из ЕУ фондова“. Пајтић је додао да је велики број прекограничних пројеката реализован захваљујући оспособљеној администрацији на покрајинском и локалном нивоу, као и због тога што је Покрајина обезбедила партиципацију кроз финансирање односно предфинасирање ИПА пројеката, јер апликанти на конкурсима морају да учествују са 15 одсто средстава. „Преко Развојног фонда Војводине обезбедили смо средства за субјекте у Војводини који ће убудуће конкурисати за прекограничне програме, али истовремено дајемо подршку и другима да буду успешни у привлачењу европских средстава, као што смо ми успешни“, навео је Пајтић додавши да војвођански Фонд „Европски послови“, организује обуку и даје логистичку подршку општинама у другим деловима Србије да се оспособе да привуку европска средства. Мирко Аџић, в.д. директора ЈВП „Воде Војводине“, истакао је да је чишћење Јегричке трећи по реду пројекат из ИПА програма прекограничне сарадње у којем учествују „Воде Војводине“. Циљ заједничког пројеката са водопривредним предузећем из Сегедина јесте повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова.