Počele pripreme za Konferenciju evropskih gradova i regija u Salcburgu

Novi Sad, 2.juli – Povodom priprema organizacije 4. Konferencije evropskih regija i gradova, koju organizuje Institut evropskih regija (IRE), u austrijskom gradu Salcburgu, juče je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove razgovarao da dr Francom Šausbergerom, predsednikom IRE. Tema ovogodišnje konferencije, koja će se održati 24-27. avgusta u Salcburgu je jačanje ekonomskog potencijala regija i gradova u Evropi. Kancelarija za evropske poslove je član IRE od 2006. godine. Ovogodišnja konferencija imaće 4 radne grupe: 1. finansiranje regionalnih i lokalnih infrastrukturnih projekata, 2. turizam u evropskim gradovima i regijama, 3. upravljanje vodnim i energetskim potencijalima, i 4. regionalni razvoj i istraživanje.

Kako je dogovoreno, direktor KEP će u obraćanju skupu predstaviti investicione, turističke i administrativne potencijale Vojvodine, dok će naša pokrajina, kao jedini predstavnik naše zemlje, biti predstavljena i u ostalim radnim grupama. Na skupu će se obratiti i ministri iz Austrije, Nemačke, Poljske, Češke, Slovačke i drugih zemalja. Tokom konferencije planirani su i susreti sa predstavnikom Komiteta regiona, kao i najvišim predstavnicima evropskih regija, među kojima je i nemački Baden Vitemberg, povodom vojvođanskih projekata koji se mogu finansirati iz sredstava EU. – Nije slučajno da Vojvodina već danas predstavlja najjaču snagu evropeizacije naše zemlje, i mi želimo da još aktivnijim nastupom privučemo nove investicije, otvorimo nova radna mesta, damo šansu mladima i obezbedimo veću sigurnost starijima. Vojvodina će svoju pomoć pružiti i drugim zainteresovanim regijama iz naše zemlje, jer je važno da dobro stigne i drugde, kao i da se znanje o šansama koje Evropa pruža proširi širom zemlje. Svi građani naše zemlje treba da znaju šta je Evropa i šta ona pruža, rekao je Predrag Novikov posle sastanka.