Početak Programa radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu, koji predviđa organizovanje radne prakse za studente UNS u cilju upoznavanja sa radom Fonda i procesima evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, s posebnim osvrtom na fondove Evropske unije, evropske programe regionalne saradnje i izradu predloga projekata radi apliciranja za sredstva koja se dodeljuju iz različitih evropskih fondova, u Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine stigla je grupa studenata i poslediplomaca na praksu.

Protokol o saradnji između Univerziteta i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine potpisan je s namerom da se kroz studentsku radnu praksu unapredi saradnja dve institucije i pruži doprinos jačanju procesa evropeizacije u našoj zemlji, a imajući u vidu strateško opredeljenje Republike Srbije o ubrzavanju procesa evropskih integracija i rešenost dve institucije da pruže doprinos razvoju Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i čitave Republike u ovom procesu. Pored toga, cilj Programa je formiranje kruga stručnjaka sposobnih za izradu i implementaciju evropskih projekata, s obzirom na sve veću dostupnost fondova Evropske unije za njihovo finansiranje.